Styrgrupp för projektet

En styrgrupp för projektet har utsetts och består av en skoldirektör och en skolledare från skärgården, projektledaren och en företrädare för uppdragsgivaren (Ålands landskapsregering), dvs. Julia Grünewald, Siv Fogelström, Kaj Törnroos och Carola Eklund. Carola fungerar som ordförande för styrgruppen. Vårt första möte kommer att hållas i början av maj. Då kommer vi att titta närmare på de övergripande åtgärder som finns i projektplanen och mer ingående definiera dem i mer specifika delåtgärder.

För övrigt ligger nu fokus på att få informationsbiten på plats, dvs. via vilka kanaler kommunicerar vi i vilka frågor och i vilka konstellationer. Därtill ligger fokus på arbetet att hitta de lärare som mer ingående vill jobba i projektet med att testa och utveckla metoder. Just nu kallar vi dem pilotlärare och vi tror också att det är dessa lärare som vid projektslut kommer att ha en unik kunskap kring nätbaserat lärande och distansundervisning på grundskolenivå.