Om projektet

Den 1 mars startade projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljöer. Projektet som ägs av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen och det pågår i första hand till den 31.12.2016, med en trolig förlängning till sommaren 2017 eftersom projektstarten försenades med 6 månader.

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden (ESF) Projektets målsättning är att skapa system och beskriva metoder för skärgårdsskolorna som möjliggör en flexibilitet när gäller organisation, undervisningsmetoder och arbetssätt, och också att stödja samverkan mellan skolorna, för att trygga en kvalitativt likvärdig undervisning i elevens närmiljö.

Det huvudsakliga arbetet kommer att inriktas på att hitta och utveckla metoder för distansundervisning, som förväntas leda till en likvärdig undervisning med hög kvalitetsnivå i de olika skolorna. Projektet leds av en projektledare på halvtid, Kaj Törnroos och en projektkoordinator Carola Eklund, IKT-utvecklare vid utbildnings- och kulturavdelningen. Till projektet är även knutna en doktorand från Åbo Akademi,
och sakkunniga från Centret för livslångt lärande (CLL), Åbo Akademi, för att medverka till att metoderna och systemen är vetenskapligt förankrade.

Alla fem låg- och högstadieskolor som verkar i den åländska skärgården är involverade i projektet, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Föglö. Redan innan projektet påbörjats har det rönt intresse från olika håll.