Kontakt

Projektägare: Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen

Projektledare: Kaj Törnroos, tel. +358 40 549 83 83, epost: kaj.tornroos@kumlingeskola.ax

Projektkoordinator: Carola Eklund, tel. +358 457 343 43 74, epost: carola.eklund@regeringen.ax

Forskare: Charlotta Hilli, epost:hilli.charlotta@gmail.com

Expert: Kicki Häggblom vid CLL, epost:kicki.haggblom@abo.fi

Medverkande skolor och pilotlärare: