Projektet rullar på…

Projektet är i fas med det planerade och pilotlektionerna börjar rulla på.

Fredagen den 14 oktober hålls den första pilotlektionen inom projektet. Det är två klasser från Brändö och Kumlinge skolor som undervisas på distans av en lärare från Brändö. Projektledaren kommer att vara på plats i Brändö som stöd, främst gällande den tekniska biten.
Innan den 7 november ska alla pilotlärarna hållit i en lektion eller lektionspass, innan projektdeltagarna träffas för ett dialogseminarium.

Fredagen den 7 oktober träffade projektledaren en representant för Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), Karin Hermansson, FoU-ansvarig. Ifous projekt har rubriken:
Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

De båda projekten utbytte information och erfarenheter och det kunde konstateras att rätt mycket var lika, målsättningen är densamma, det vill säga att hitta metoder för fjärrundervisning som fungerar för elever i grundskolan.
Troligen kommer de båda projekten att ha nytta av varandras försök och resultat.

Projektet kommer att presenteras på Skärgårdssamarbetets seminarium i Helsingfors den 29 november.