Projektet tar ett steg till…

Projektet fortsätter och går nu in i följande fas. Våren handlade mycket om planering, att hitta pilotlärare, skapa kontakter, med mera.

Just nu handlar det om att förfina tekniken när det gäller det program som ska användas för pilotlektionerna, så en utbildningsdag har hållits för pilotlärarna den 1 september.

Samarbetsavtal mellan projektets forskningsdel och lärare och elever har formulerats och ska undertecknas. För elevernas del är det vårdnadshavarna som undertecknar.

Sedan är dags att pricka in datum för de första pilotlektionerna som genomförs under första halvan av oktober, och de kommer just att vara en pilotlektion, på så sätt att målet är att såväl lärarna som eleverna ska få träna sig så att de känner sig bekväma i situationen med undervisning på distans.

Pilotlärarna är från med september med ”på riktigt”, eftersom de nu får en ersättning för att utföra pilotläraruppdraget, på sidan av sitt ordinarie jobb.

Pilotlärarnas uppgifter är förutom lektionerna att förkovra sig kring virtuell undervisning, samarbeta, utveckla teknikkunnandet, och utifrån pilotlektionerna medverka till att utveckla metodiska modeller som kan fungera i ett sammanhang då läraren inte är på plats.

Vidare under hösten så kommer projektet att delta i seminarier och liknande för att ta del av pågående virtualisering av klassrum och undervisning.

Dialogmöte med hela projektgruppen – nu är det på riktigt

Så var vi framme vid en av de viktigaste hållplatserna så här långt i projektet. I Mariehamn möttes måndagen den 13 juni för första gången alla de aktörer som kommer att driva projektet framåt.
Huvudaktörerna är alla de lärare som ställer upp som pilotlärare i projektet:
Diana från Kökar skola, Siv och Jesper från Föglö skola, Johanna från Kumlinge skola, Malena och Ros-Mari från Brändö skola. Ett par av dem kunde inte komma den här gången.
Och dessutom Lotta Hilli som under dagen berättade om forskningsdelen inom projektet. Gruppen fick reda på vad det kommer att innebära att vara med i ett forsknings-sammanhang, etiska regler och mera konkret vad som förväntas av var och en. Greppet med aktionsforskning är intressant och forskningsdelen kommer att tillföra projektet konkreta saker under tiden som det framskrider.

Med var också Kicki Häggblom, från CLL som några gånger under projektets gång kommer att ge handledning till gruppen.
Och därutöver var undertecknad med i egenskap av projektledare och Carola Eklund, som projektkoordinator.

Dagen ägnades först åt att lära känna varandra lite mera, för att sedan gå över till att planera vad pilotlärarna rent praktiskt kommer att ta sig an när höstterminen börjar. I projekttanken finns med att man behöver vara minst två om de försök som görs ute på skolorna, så en hel del av tiden ägnades åt att vad vill var och en göra, och finns det någon som kan tänka sig att haka på och samarbeta. I praktiken kommer det att fungera så att den ena läraren är den undervisande läraren och den andra är den som följer och kan ge feedback. Det är inte nödvändigt att  båda har samma ämne eller klass, utan det utgår från att varje pilotlärare har sin pedagogiska kompetens och kan ge feedback ur ett pedagogiskt perspektiv, snarare än ur ett ämnesperspektiv. Det är samtidigt nödvändigt att det fungerar så, annars skulle det inte gå att få ihop grupper bland dessa mikroskolor.

Många var diskussionerna och uppslagen och det kändes att projektet nu började lyfta till en annan nivå, från att våren präglats av inventeringar och planeringar, till att planera riktiga praktiska försök.

Det får nu mogna under sommaren med förhoppningen om att det nu och då poppar upp i de sommarlediga lärarnas tankar och när höstterminen startar är projekttänket redan på gång.

Det är en erfaren, tänkande och reflekterande grupp som kommer att göra projektet till det som det var tänkt.

Kaj Törnroos, projektledare