På skärgårdsturnè…

Då är projektet igång och den första rundresan bland skärgårdens skolor har genomförts.
De besökta skolorna är Brändö, Kökar och Föglö. Sottunga skola var representerad under Föglöbesöket och Kumlinge skola är ju min vanliga arbetsplats, så där är det mesta bekant.

Lärarkollegierna samlades vid besöken och projektet presenterades för dem. Lite mera vikt lades vid den roll de så kallade pilotlärarna förväntas få i det fortsatta arbetet med projektet. Under våren beräknas det bli klart vilka lärare som blir pilotlärare, så att planeringen inför hösten kan påbörjas. Läs mer

Forskningsanknytning

Alla ni som läst lite om projektet har säkert märkt att vi har fördelen att få ha en forskare med oss i projektgruppen. Charlotta Hilli kommer dels att följa med projektet och handleda lärarna men även samla in data för att i förlängningen förankra projektresultaten i forskningen. Det ser vi fram emot. Lite längre fram i vår får Charlotta Hilli själv presentera sig och sina tankar kring FUS.

Projektet påbörjat

Projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö (och som nu är förkortat till FUS-projektet) har nu startat med Kaj vid rodret. Inledningsvis åker han runt till skolorna och för diskussioner med lärarna samtidigt som han tittar på den tekniska utrustningen. Det gäller ju att alla har så bra utrustning som möjligt för att eliminera de tekniska bekymren.

En första tekniktest kommer också att göras med Blackboard, ett verktyg för digitala möten som finns integrerat på vår lärplattform.