Att långsamt förändra en praktik

Projektet hade en lång startsträcka under hösten. Skolan inleds visserligen i mitten av augusti, men det tar tid att introducera nya elever och komma igång med undervisningen. Det säger sig självt att det blir delvis utmanande att dessutom utveckla fjärrundervisning vid sidan om möten, fortbildning och övrig planering. Därför heter det här blogginlägget “Att långsamt förändra en praktik”. Det är skrivet med ödmjukhet inför den vardag som lärare upplever. Det finns inte många minuter över varje dag för att reflektera eller i vårt fall videoblogga om den fjärrundervisning som prövats. Lärarna är knutna till en rad strukturer i skolan som ger frihet att utveckla, men som ändå måste ske inom en viss tidsram.

Lärarna är nämligen ständigt medvetna om att lärandemål och kunskapsmål inte nås om ett projekt som det här misslyckas. En av mina kolleger vid Vasa övningskola vid Åbo Akademi sa såhär att elevernas skoldag upprepas ju inte. Det finns ingen paus- eller upprepa-knapp att trycka på. Klassrummet är inte ett laboratorium där vi kan genomföra otaliga test för att pröva vad som sker om de första testen misslyckas. Elever och lärare börjar reagera negativt om saker och ting drar ut på tiden, om tekniken sällan fungerar. Att undervisa medför ett ansvar för andra människor, främst eleverna, men även vårdnadshavare och övrig personal i skolan som på olika sätt påverkas indirekt av projektet. Det här märks när pilotlärarna noggrant planerar sina fjärrlektioner. De accepterar helt enkelt inte att lektioner misslyckas. På deras förslag ordnades därför så kallade pilot-pilotlektioner.

De första pilot-pilotlektionerna innebar tekniska diskussioner med projektledaren, och det var sannolikt helt nödvändigt att Kaj Törnroos var på plats för att fungera som IT-stöd. Det underlättar att ha en person att bolla tankar med och pröva nya didaktiska idéer med teknikens hjälp. Det var viktigt att pröva tekniken på förhand för att undvika att värdefull lektionstid gick förlorad.

Det som hänt är att lärarnas självförtroende att fjärrundervisa ökat och följande lektioner har gått smidigare med nöjda elever som följd. Pilotlärarna är nu taggade inför våren och det finns en iver över att fortsätta pröva nya idéer och förändra undervisningen. Vi behövde den här startsträckan för att ansvarsfullt och professionellt genomföra fjärrlektionerna.  

I följande blogginlägg fokuserar jag på de forskningsfrågor som lärarna är intresserade av. Nu återstår det att tacka alla projektdeltagare för ett gott samarbete det gångna året och önska alla läsare en god jul och ett reflektivt nytt år från projektets sida!

 

Charlotta Hilli (FD)
Projektforskare i en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö
Universitetslärare i tillämpad pedagogik vid Åbo Akademi

Kontaktuppgifter:
chilli@abo.fi
@chilliconnect
charlottahilli.wordpress.com