Projektet tar ett steg till…

Projektet fortsätter och går nu in i följande fas. Våren handlade mycket om planering, att hitta pilotlärare, skapa kontakter, med mera.

Just nu handlar det om att förfina tekniken när det gäller det program som ska användas för pilotlektionerna, så en utbildningsdag har hållits för pilotlärarna den 1 september.

Samarbetsavtal mellan projektets forskningsdel och lärare och elever har formulerats och ska undertecknas. För elevernas del är det vårdnadshavarna som undertecknar.

Sedan är dags att pricka in datum för de första pilotlektionerna som genomförs under första halvan av oktober, och de kommer just att vara en pilotlektion, på så sätt att målet är att såväl lärarna som eleverna ska få träna sig så att de känner sig bekväma i situationen med undervisning på distans.

Pilotlärarna är från med september med ”på riktigt”, eftersom de nu får en ersättning för att utföra pilotläraruppdraget, på sidan av sitt ordinarie jobb.

Pilotlärarnas uppgifter är förutom lektionerna att förkovra sig kring virtuell undervisning, samarbeta, utveckla teknikkunnandet, och utifrån pilotlektionerna medverka till att utveckla metodiska modeller som kan fungera i ett sammanhang då läraren inte är på plats.

Vidare under hösten så kommer projektet att delta i seminarier och liknande för att ta del av pågående virtualisering av klassrum och undervisning.