Pilotlärarmöte 1

Måndagen den 2 maj träffades de lärare från de olika skärgårdsskolorna som bildar pilotlärargruppen för första gången. Vi träffades irl i Mariehamn i ett av landskapsregeringens mötesrum. Att träffas i Mariehamn är nästan den enda möjligheten när skärgårdens skolor ska samlas på samma plats i verkligheten, och det är nog en av anledningarna att projektet har startats. Avstånden i skärgården ska krympa på sikt.

Träffen började med att presentera det som pilotlärarna förväntas göra under projektets gång. De kommer att genomföra testlektioner, de kommer att samarbeta med varandra mellan skolorna, de kommer att vara med och utveckla den didaktik som krävs för distansundervisningen, de kommer att få ta del av befintlig forskning inom området, de kommer att utveckla sitt teknikkunnande. Och de kommer att ha roligt tillsammans.
För allt det arbete de utför utanför sitt vanliga lärarjobb kommer viss ersättning att betalas.

Lite efter klockan 12 kopplades mötesrummet och Petalax gymnasium ihop och pilotlärarna kunde se IKT-pedagog Simon Hansell och rektor Margareta Bast-Gullberg. De beskrev den så kallade Petalax-modellen, som de använt för att målmedvetet arbetat mot en digitaliserad undervisning och även undervisning på distans, bland annat i projektet Vi7 – en gymnasiering i Österbotten, en del av ViRum. De beskrev också hur de tänkt och hur de jobbat med virtuell undervisning, och även om de är gymnasieskolor fanns det delar som borde gå bra att applicera på distansundervisning på grundskolenivå.

Efter uppkopplingen släckts ner fortsatte gruppen att fundera kring olika frågeställningar inom projektet, såväl pedagogiska som praktiska.

Nästa tillfälle för pilotlärarna är den 13 juni då de samlas i Mariehamn igen och då deltar även Kicki Häggblom, som är en resursperson för projektet och Charlotta Hilli, doktorand som kommer att följa projektet med forskarens ögon och även göra forskning kring det.